Organisasjonsnummer : 913 561 430 MVA

Kontaktinformasjon

Besøks- og vareadresse : Løkkegata 15, 1532 Moss

Forretningsadresse : Oakhill 48, 1570 Dilling

Telefon : +47 9053 9280

Epost : arild@moss-micro.com

En del av Teknologihuset i Moss...

Teknologihuset i Moss

Utvikling av elektroniske produkter

Vi utvikler elektronikk- og mekatronikkprodukter "fra idé til ferdig produkt". Det meste gjør vi selv, men samarbeider også ofte med andre firmaer i utviklingsprosessen, ikke minst internt her på "Teknologihuset i Moss". For å oppnå et best mulig produserbart produkt involverer vi gjerne produsent og komponentleverandører på et tidlig tidspunkt.

Vårt hovedfokus er mot små og nyoppstartede kunder.

Vi vil her vise de viktigste aktivitetene.

Elektrisk design

Vi har lang kompetanse innenfor elektrisk konstruksjon, og behersker et bredt spekter av teknologier. Mange av produktene inneholder en eller annen form for radiokommunikasjon.

I utviklingsprosessen benytter vi oss av ulike typer hjelpemidler og "verktøy", for eksempel simulatorer. Uansett produkt tegnes alltid et elektrisk skjema i et skjemategningsprogram - som oftest DipTrace.

Moss Micro AS

Utlegg av kretskort (PCB)

Etter at det elektriske skjemaet er tegnet starter utlegg av kretskortene i et passende program. Internt bruker vi som oftest DipTrace til dette. Våre samarbeidspartnere bruker for eksempel CadStar eller Altium.

Når utlegget er ferdig genereres produksjonsunderlag i form av Gerberfiler, etc. Dette underlaget sendes så til en mønsterkortprodusent for produksjon av prototyper av selve mønsterkortet.

Moss Micro AS

Programmering

I de fleste prosjekter inngår som oftest én eller flere mikroprosessorer. Program for disse skrives som oftest i programmeringsspråket "C", men det forekommer også at vi programmerer i "assembly-kode".

Til web-applikasjoner brukes Javascript på klient-siden, og PHP + mySQL eller Node.js + MongoDB på server-siden.

Moss Micro AS

Bygging av prototyper

De første prototypene produserer vi ofte selv. I tillegg til vanlig håndloddeutstyr benytter vi oss av IR loddeovn.

Moss Micro AS

Testing

Vi har et godt utstyrt laboratorium for testing av prototyper.

Moss Micro AS

Dokumentasjon

Vi dokumenterer produktene grundig slik at de kan settes i produksjon hos en passende produsent. Vi har lang erfaring med mange underleverandører i inn- og utland.

Moss Micro AS